NetApp.com

Du får den bästa upplevelsen av vår webbplats med Google Chrome , Microsoft Edge, Mozilla FireFox och Apple Safari .

Press Release Hero Banner

Press Releases

NETAPP UPPMÄRKSAMMAD SOM LEDARE I GARTNER MAGIC QUADRANT FOR SOLID-STATE ARRAYS

Marknadsledare inom företagslagring och datahantering påskyndar användningen av flashlagring med branschens bredaste all-flash-portfölj

NetApp (NASDAQ: NTAP) tillkännagav idag att företaget har utsetts till ledare i 2016 års Gartner Magic Quadrant for Solid-State Arrays, med motivativering att företaget har en fullständig vision. Enligt Gartner presterar ledare väl utifrån sin vision och har en god position inför framtiden.*

”Vår ledande position i Magic Quadrant för SSA understryker det faktum att NetApp hjälper kunderna att lyckas med övergången till flashlagring”, sa NetApps vd George Kurian. ”Allt eftersom flashlagring ersätter hårddiskar för primära arbetsbelastningar vinner vi mot och ersätter både etablerade och nybildade leverantörer tack vare de framgångsrika affärsresultaten vi åstadkommit genom våra all-flash-system.”

En Gartner Magic Quadrant är kulmen av research inom en specifik marknad som gett läsarna ett bredare perspektiv på konkurrenternas position på marknaden. Genom att lägga till en grafisk behandling och enhetliga utvärderingskriterier bedöms leverantörer i Gartner Magic Quadrants utifrån deras förmåga att genomföra och hur fulländade deras visioner är.

NetApp tillhandhåller branschens bredaste portfölj av all-flash-system, vilka förser kunderna med överträffad skalning, hastighet och datatjänster för nästa generations datacenter. NetApps® flashportfölj hjälper kunderna att åstadkomma optimala resultat för olika distributionsmodeller, bland annat företagsprogram, virtualiserad infrastruktur och molnliknande infrastruktur.

resurser

  • Om du vill ha en gratis kopia av 2016 års Gartner Magic Quadrant for Solid-State Arrays kan du besöka www.netapp.com/2016gartner?cid=7011A000000mBZW.
  • Klicka här om du vill ha mer information om programmet Flash Advantage 3-4-5, däribland vår effektivitetsgaranti (4:1).
  • Läs mer om de nya all-flash-innovationerna från NetApp SolidFire®.
  • Få mer värde från dina dataanalysprogram med all-flash-systemen i NetApp EF-serien.

*Gartner Research Methodologies, Gartner Magic Quadrant, www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp Gartner, Magic Quadrant for Solid-State Arrays, Valdis Filks, Joseph Unsworth, Arun Chandrasekaran, 22 August 2016

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i undersökningsmaterialet, och råder inte teknikanvändarna att endast välja de leverantörer som får höga poäng i bedömningarna. I Gartners undersökningsmaterial, uttrycks åsikter som tillhör Gartners forskningsorganisation och dessa ska inte tolkas som faktapåståenden. Gartner avsäger sig alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, med avseende på undersökningen, inklusive alla garantier om allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst syfte..

Om NetApp
Ledande organisationer över hela världen använder NetApps programvaror, system och tjänster för att hantera och lagra sin information. Kunderna uppskattar vår samarbetsförmåga, kunskap och passion som hjälper dem att lyckas nu och i framtiden. Läs mer på www.netapp.com.

Presskontakt:
Marie Anderberg Jonsson
NetApp
+46 70 509 98 88
Marie.AnderbyJonsson@netapp.com

Media Resources

MEDIA CONTACTS

PR Hotline:
408.822.3287
xdl-uspr@netapp.com

RELATED LINKS