Skip navigation
NetApp.com

NetApp Sweden

  • Störst Flash,
    minst fotavtryck.

    600K IOPS och 1PB-kapacitet i ett 4U-system.

    Läs mer