Opportunity

DARZ undanröjer hindren för hybridmolnanvändning genom multicloudanslutning med hög säkerhet.

Results

Sekundsnabbt

byte av hyperscalers

Products & Solutions

DARZ GmbH

Tysk fullskalig IT-leverantör erbjuder möjlighet till säker multicloudanvändning i stora offentliga hypermoln genom NetApp Private Storage som en tjänst.

Företag som Helpium, Tysklands första marknadsplats för IT-tjänster, utsätts för allt större påtryckning om att börja använda molntjänster samtidigt som de måste uppfylla strikta säkerhetskrav. Snabb tillväxt, oförutsägbara arbetsbelastningar och högre prestandakrav fick Helpium att börja undersöka alternativ till sin traditionella infrastruktur.

Helpium kom i kontakt med DARZ, en fullskalig IT-leverantör med bas i Tyskland, som hade ett innovativt erbjudande: NetApp® Private Storage (NPS) som en tjänst. Med NPS som en tjänst blev DARZ ett av de första företagen i världen att erbjuda nästa generations hybridmolnlösning som möjliggör multicloud-användning. Med NPS som en tjänst får kunderna tillgång till dedicerad, privat NetApp-lagring i ett av DARZ datacenter och kan efter behov utnyttja datorhanteringsresurserna i DARZ privata moln eller i populära hypermoln som Amazon Web Services (AWS) och SoftLayer.

NPS som en tjänst från DARZ har äntligen gjort det möjligt för Helpium att dra nytta av fördelarna i fråga om flexibilitet, kostnad och prestanda som det offentliga molnet erbjuder utan att riskera sina data, eller verksamheter. Helpium kan känna sig säkra på att deras data inte lämnar Tyskland och att deras tjänster uppfyller de strängaste säkerhets- och efterlevnadskraven.

Med NPS som en tjänst från DARZ kan Helpium kombinera tjänster från AWS och SoftLayer och på så sätt optimera kostnader och prestanda för enskilda arbetsbelastningar. Eftersom alla data finns lokalt i DARZ:s datacenter med hög säkerhet kan Helpium växla arbetsbelastningar mellan molnleverantörer på bara några sekunder, utan att migrera data.

Learn how DARZ extends its hybrid cloud solutions strategy with enterprise-grade object storage services.

About these Customers

DARZ GmbH är en tysk fullskalig IT-leverantör som erbjuder nästa generations hybridmolnlösningar som möjliggör multicloudanvändning via större offentliga hypermoln. 2015 vann DARZ priset COMPUTERWOCHE för bästa molninfrastruktur som en tjänst och de erbjuder sina kunder och samarbetspartner ledande infrastrukturer, tjänster och kunskaper på högsta nivå i fråga om kvalitet och säkerhet.www.da-rz.de/en/


Helpium är en internetplattform för IT-support på begäran som för samman pc-användare med IT-specialister. Helpium riktar sig mot små och medelstora företag, frilansare och privatpersoner som behöver kompetent IT-support snabbt och de erbjuder en ny onlineplattform där användare kan få direktkontakt med IT-experter via en fjärrstyrd skrivbordslösning. www.helpium.de

More Customer Stories

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Delivering Weather Information in Real-Time

Learn More

Tiscali

Unlocking the Efficiency of the Cloud

Learn More

Despegar.com

Speeds Time to Market for New Online Travel Services

Learn More

Data Solutions for the Modern Business

Contact Sales